انجمن حمایت ازبیماران چشمی آرپی،لبر و اشتارگات در ایران
:ترکیب پروژسترون و اسید لیپوئیک موجب کاهش مرگ و میر فتورسپتورها در شبکیه می شود - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن حمایت ازبیماران چشمی آرپی،لبر و اشتارگات در ایران (http://rpsiran.ir/forum/.)
+-- انجمن: اخبار و اطلاعات پزشکی و چشم پزشکی (http://rpsiran.ir/forum/./forumdisplay.php?fid=4)
+--- انجمن: اخبار چشم پزشکی (http://rpsiran.ir/forum/./forumdisplay.php?fid=5)
+--- موضوع: :ترکیب پروژسترون و اسید لیپوئیک موجب کاهش مرگ و میر فتورسپتورها در شبکیه می شود (/showthread.php?tid=5657):ترکیب پروژسترون و اسید لیپوئیک موجب کاهش مرگ و میر فتورسپتورها در شبکیه می شود - محسن سروش - 1397 / 5 / 15

Retinitis pigmentosa" یاهمان آرپی" یک بیماری نادر و ارثی است که باعث از تحلیل وازدست رفتن بینایی می شودوعلت آن به دلیل مرگ photoreceptors در شبکیه است که در حال حاضر هیچ درمان قطعی برای آن وجود ندارد.به گزارش"انجمن حمایت ازبیماران چشمی آرپی،لبر و اشتارگات در ایران"به نقل ار گروه تحقیقاتی CEU Cardenal Herrera در مورد استراتژی های درمانی برای آسیب شناسی چشم، به ریاست پروفسور ماریا میراندا سانز، در یک مطالعه ازقبل، کارایی پروژسترون را برای کاهش مرگ سلول های گیرنده های نوزی در شبکیه ناشی از این بیماری رامورد آزمایش قرار داده اند. در حال حاضر، در یک پروژه جدید منتشر شده در مجله علمی Frontiers در فارماکولوژی، آنها در مقایسه با یک آنتی اکسیدان قوی، اسید لیپوئیک اثرات محافظتی بالاتر از پروژسترون را مشاهده کرده اند.
همانطور که پروفسور ماریا میراندا، استاد CEU UCH و پژوهشگر اصلی این گروه، خاطر نشان کرد، که در این مطالعه جدید ماتأیید می کنیم که هم پروژسترون و هم اسید لیپوئیک به طور جداگانه قادر به محافظت از رنگدانه های نوری در شبکیه است،که باعث مرگ سلول میگردند، اما نتایج کاربردی همزمان آنها در مدل های حیوانی که به دست می آید، استفاده از هر دو ماده به صورت خوراکی است، که می تواند مبنایی برای توسعه درمان های آینده برای بهبود بینایی ناشی از رنگدانه های شبکیه باشد. در حال حاضر درمان برای بیمارانی کاربرددارد که در سراسر جهان شبکیه آنهامورد تحلیل قرارگرفبه است.
مکانیسم آنتی اکسیدان و ضد الهابی حتی اگر علت رنگدانه شبکیه ژنتیکی باشد، تکامل این بیماری و از دست دادن بینایی ممکن است به عواملی همچون استرس، اکسیداتیو و التهاب مرتبط باشد. این عوامل را می توان از یک طرف توسط هورمون پروژسترون بهبود داد، که نشان دهنده کارآیی نوروپروتئینی آن در مطالعات متعددی است.بایدتوضیح داد، اسید لیپوئیک، آنتی اکسیدان قوی با خواص ضد التهابی است که قادر به کاهش استرس اکسیداتیو در شبکیه چشم می شودکه توسط پروفسور میراندا بررسی می شود. به همین دلیل است که آنها تصمیم گرفتند اثرات احتمالی را در ترکیب پروژسترون و اسید لیپوئیک در این مطالعه جدید برای کاهش مرگ ومیر فتورسپتورها در شبکیه رابررسی کنند.

-مترجم وگردآورنده:محسن سروش